Fun Tune > Hyrje
Hyrje
Hapi 1 i 2
Për të hyrë në sistem vendosni numrin tuaj të telefonit dhe shtypni OK.Një SMS do të dërgohet në numrin tuaj të telefonit me kodin e hyrjes.Vendoseni kodin në hapin 2 dhe hyni në sistem


Vendosni numrin e telefonit
Numri i telefonit:
OK